Reklamační podmínky | Kante.cz – náplně do tiskáren, renovace tonerových kazet, náhradní díly

Reklamační podmínky1. Ke každé reklamaci musí být připojen protokol s detailním popisem závady a kopie faktury na které je reklamované zboží uvedeno. 

 

2. Pokud je reklamovaným zbožím spotřební materiál nebo OPC válec, je nutné s ním zaslat vzorek tisku, který ukazuje reklamovanou vadu (Bílou kopii, černou kopii a kopii z testovací karty ). 

 

3. Kupující zasílá reklamované zboží prodávajícímu (KANTE ZK s.r.o.) na vlastní náklady. Reklamované zboží nelze zasílat zpět prodávajícímu na dobírku. Pokud bude zboží zasláno zpět na dobírku, nebude tato zásilka přijata. 

 

4. Zákazník je povinen reklamované zboží zabalit takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození. K zabalení doporučujeme použít originální obal. 

 

5. Záruční doba na zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (na faktuře, v informacích o zboží v detailu produktu). 

 

6. Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:

    KANTE ZK s.r.o.
    reklamační oddělení
    Kout na Šumavě 320
    345 02 Kout na Šumavě
    ČESKÁ REPUBLIKA